ಪ್ರ
প্র
പ്ര
પ્ર
प्र
பி
ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ

ವೈದ್ಯಾಯಣ

3.7
2774

ಹಿಪೊಕ್ರಟೀಸ್ ಕಾಲ ಕ್ರಿಪೂ 460 - 370. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಿಪೊಕ್ರಟೀಸ್ ದೇವರ ಕೋಪದಿಂದ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಕಡಮೆ ಆಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದ. ...

ಓದಿರಿ
ಲೇಖಕರ ಕುರಿತು
author
ರಾಕೇಶ್ ಮಲ್ಲಿಗೆವಾಳು

Sold the past Hold the present Buy the future!! 😎 Dreamer

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
 • author
  ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್

 • ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
 • author
  19 ಜನವರಿ 2018
  ಕೇವಲ ಯೂರೋಪಿಯನ್ನರ ಸಂಶೋದನೆ, ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ, ಆಯುರ್ವೇದದ ಕೊಡುಗೆ ನಗಣ್ಯವೇ. ಇಂದಿನ ಮಧುಮೇಹ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಗಳನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ.
 • author
  Rohith Peshwa
  04 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019
  ayurveda have all solution don't insult Ayurveda. In Today's world every pill made by Ayurveda. Ayurveda had given many things Like IVF because of this today lack peoples have Children. Operation, Plastic Surgery is given by Ayurveda. i think you don't know anything 😂 😂. don't insult Ayurveda again. Turmeric is our Antibiotic Neem also Antibiotic. if you have Gastric Just use Lemon and ginger see the result. if you cant poo Eat Orange, Gauva. if you have Loose Motion just eat Ajwana. using lemon can stop Cancer growing cells. low platelets count dont worry consult Ayurveda clinic.
 • author
  Keshavamurthy IL
  05 ಆಗಸ್ಟ್ 2016
  Good information
 • author
  ನಿಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್

 • ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
 • author
  19 ಜನವರಿ 2018
  ಕೇವಲ ಯೂರೋಪಿಯನ್ನರ ಸಂಶೋದನೆ, ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ, ಆಯುರ್ವೇದದ ಕೊಡುಗೆ ನಗಣ್ಯವೇ. ಇಂದಿನ ಮಧುಮೇಹ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಗಳನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ.
 • author
  Rohith Peshwa
  04 ಏಪ್ರಿಲ್ 2019
  ayurveda have all solution don't insult Ayurveda. In Today's world every pill made by Ayurveda. Ayurveda had given many things Like IVF because of this today lack peoples have Children. Operation, Plastic Surgery is given by Ayurveda. i think you don't know anything 😂 😂. don't insult Ayurveda again. Turmeric is our Antibiotic Neem also Antibiotic. if you have Gastric Just use Lemon and ginger see the result. if you cant poo Eat Orange, Gauva. if you have Loose Motion just eat Ajwana. using lemon can stop Cancer growing cells. low platelets count dont worry consult Ayurveda clinic.
 • author
  Keshavamurthy IL
  05 ಆಗಸ್ಟ್ 2016
  Good information