pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!" (ಮುಗಿದಿದೆ)
"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!" (ಮುಗಿದಿದೆ)

"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!" (ಮುಗಿದಿದೆ)

ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಸೆ ಎನ್ನುವುದು ವರ ಮತ್ತು ಶಾಪ! ಯಾವ ಆಸೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಆತ್ಮವನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ವರ. ಅಂತಹ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವುದಾದರೆ....

4.9
(36.2K)
18 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಿದ ಸಮಯ
3.7L+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!": #೧

4K+ 4.8 11 ನಿಮಿಷಗಳು
06 ಜೂನ್ 2021
2.

"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!" : #೨

3K+ 4.8 10 ನಿಮಿಷಗಳು
13 ಜೂನ್ 2021
3.

"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!" : #೩

3K+ 4.9 9 ನಿಮಿಷಗಳು
20 ಜೂನ್ 2021
4.

"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!": #೪

3K+ 4.9 10 ನಿಮಿಷಗಳು
27 ಜೂನ್ 2021
5.

"ನೀಲಿಯೊಳಗೆ ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!" : #೫

3K+ 4.9 11 ನಿಮಿಷಗಳು
04 ಜುಲೈ 2021
6.

"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!" : #೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!" : #೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!" : #೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೇ?!" : #೯

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!" :#೧೦

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!" : #೧೧

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!" : ಮುನ್ನುಡಿ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!" :#೧೨

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!" : #೧೩

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

"ನೀಲಿಯೊಳು ಕರಗಬಲ್ಲೆನೆ?!" #೧೪:

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ