pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್
ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್

ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್

ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲಾರೆ ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲಾರೆ ನಾ ಬಯಸುವುದು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿನ್ನೊಲವಿನಾಸರೆ

4.8
(81.7K)
10 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಿದ ಸಮಯ
22.2L+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್ -1

81K+ 4.7 13 ನಿಮಿಷಗಳು
21 ನವೆಂಬರ್ 2018
2.

ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್ -2

65K+ 4.8 15 ನಿಮಿಷಗಳು
28 ನವೆಂಬರ್ 2018
3.

ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್ -3

67K+ 4.8 16 ನಿಮಿಷಗಳು
08 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018
4.

ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್- 4

64K+ 4.8 20 ನಿಮಿಷಗಳು
19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018
5.

ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್-5

66K+ 4.8 20 ನಿಮಿಷಗಳು
30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018
6.

ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್ 6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್ 7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್ 8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್ 9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್ 10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್ 11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್ 12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್ 13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್ 14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

ಮಿಸೆಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ದಾಂತ್ 15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ