pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಮರೆಯದಿರು ಈ ಒಲವ "ಸಂಗಾತಿ"
ಮರೆಯದಿರು ಈ ಒಲವ "ಸಂಗಾತಿ"

ಮರೆಯದಿರು ಈ ಒಲವ "ಸಂಗಾತಿ"

ವಿಧಿ ಬೆಸೆದ ಗಂಟು

4.9
(193)
23 ನಿಮಿಷಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
3167+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಮರೆಯದಿರು ಈ ಒಲವ "ಸಂಗಾತಿ" 1

981 4.9 4 ನಿಮಿಷಗಳು
05 ಜನವರಿ 2022
2.

ಮರೆಯದಿರು ಈ ಒಲವ "ಸಂಗಾತಿ" 2

688 4.9 4 ನಿಮಿಷಗಳು
09 ಜನವರಿ 2022
3.

ಮರಯದಿರು ಈ ಒಲವ "ಸಂಗಾತಿ" 3

925 4.8 4 ನಿಮಿಷಗಳು
17 ಜನವರಿ 2022
4.

ಮರೆಯದಿರು ಈ ಒಲವ "ಸಂಗಾತಿ" 4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಮರೆಯದಿರು ಈ ಒಲವ " ಸಂಗಾತಿ "

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಮರೆಯದಿರು ಈ ಒಲವ "ಸಂಗಾತಿ "

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked