pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ....
ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ....

ಪರಿಧಿ ಹಾಗು ಹೇಮಂತ್ ನಾ  ಮದುವೆ ವಾತಾವರಣ.... ಪ್ರೀತಿಸೋ ಜೀವಗಳು ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋ ಕ್ಷಣ...... ಪರಿಧಿ... ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವಳು... ಛಲದಿಂದ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ...

4.9
(719)
1 ಗಂಟೆ
ಓದಿದ ಸಮಯ
21.6K+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ

1K+ 4.9 2 ನಿಮಿಷಗಳು
29 ಜನವರಿ 2021
2.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ...

1K+ 4.9 2 ನಿಮಿಷಗಳು
30 ಜನವರಿ 2021
3.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ....

1K+ 4.9 3 ನಿಮಿಷಗಳು
03 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021
4.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ....

1K+ 5 3 ನಿಮಿಷಗಳು
06 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021
5.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ....

1K+ 4.9 3 ನಿಮಿಷಗಳು
09 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021
6.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ...

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ...

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ...

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ....

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ...

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ...

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ...

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ...

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ...

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ....

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ