pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ
ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೦೧  ಹೆರಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಸತತ ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ನೋವುಂಡು ಜನ್ಮ ನೀಡುವುದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಎಂದಾಗಲೇ ಮೂಗು ಮುರಿದಿದ್ದಳಾಕೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ...

4.9
(12.3K)
13 तास
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
189411+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೦೧

3K+ 4.9 5 मिनिट्स
03 ऑक्टोबर 2022
2.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೦೨

2K+ 4.9 5 मिनिट्स
04 ऑक्टोबर 2022
3.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೦೩

2K+ 4.8 5 मिनिट्स
08 ऑक्टोबर 2022
4.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೦೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ -೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ- 0೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೦೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೦೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - 0೯

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೧೦

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೧೧

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೧೨

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೧೩

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೧೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೧೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೧೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೧೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೧೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೧೯

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಅಹಲ್ಯೆಯ ಅಂತರಾಳ - ೨೦

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked