pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
✨️ಯುಗವಾಗಲಿ  ಈ  ಕ್ಷಣ  ನೀ   ಜೊತೆಗಿರಲು

✨️ಯುಗವಾಗಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು

ಹಾರರ್ಪ್ರೀತಿರಹಸ್ಯಫ್ಯಾಂಟಸಿ
ಶ್ರೀ ಹೆಗ್ಡೆ
4.9
122556 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 22440 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
910253
26 ಗಂಟೆಗಳು
258 ಭಾಗಗಳು
1.ಈ ಕಥೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆದರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಪ್ರದೇಶ, ಕಾಲ ವಾಸ್ತವ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರಬಹುದು . ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಕತಾಳೀಯ. 2. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯ ಪಾನ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. 3. ಮೌಢ್ಯತೆಗೆ ...
910253
26 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
1.ಈ ಕಥೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆದರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಪ್ರದೇಶ, ಕಾಲ ವಾಸ್ತವ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರಬಹುದು . ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಕತಾಳೀಯ. 2. ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯ ಪಾನ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. 3. ಮೌಢ್ಯತೆಗೆ ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
☠️೬ ಯುಗವಾಗಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು : ಗೋರಿಯ ಮೇಲಿನ ನೀಲಿ ಹೂ
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
೭🖤☠️ ಯುಗವಾಗಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು :ಪೈಶಾಚ ತಾರಿಣಿಯ ಪರಿಚಯ
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
೮❤️ಯುಗವಾಗಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು : ಪಿಶಾಚಿಗಳ ಊರಿಗೆ ಯಕ್ಷರ ಪ್ರವೇಶ
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
೯🖤💕 ಯುಗವಾಗಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು :ಪದ್ಮಿನಿಯ ಮನೋ ವ್ಯಾಧಿ
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
೧೦💞ಯುಗವಾಗಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು :ಇಕ್ಷು ವಿನಿಂದ ರೂಕ್ಷಿಕ ಭೇಟಿ
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
✨️ಯುಗವಾಗಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು : ೧೧
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
💞೧೨ಯುಗವಾಗಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು : ಕಾಂತಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಮನೆಯ ಗುಜ್ಜೆ
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
೧೩ಯುಗವಾಗಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು : ಕಪ್ಪು ಕಂಗಳ ಚೆಲುವೆಯ ಪರಿಚಯ
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
೧೪ಯುಗವಾಗಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು : ಅಮಾನುಷನ ಭೇಟಿ
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
🖤❤️ ಯುಗವಾಗಲಿ ಈ ಕ್ಷಣ ನೀ ಜೊತೆಗಿರಲು: ೧೫
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ