pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ
ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ

``  ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ಮಂಕಾಗಿದೆ ಹೃದಯ ಅರಳೋ ಹೂ ಮೇಲೆ ಸುರಿದೆ ಹಿಮಪಾತ ನುಡಿಸೋ ನನ್ನಿಂದ ಸುಖದಾ ಸಂಗೀತ ` " ಅದಾಗತಾನೇ ಮೊಗ್ಗೊಡೆದು ಅರೆಬಿರಿದು ನಗುವ ಹೂ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಒಂದು ಹಿಮಪಾತ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಹೂವು ಆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೇಗೆ ...

4.9
(37.3K)
8 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
458367+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೧

10K+ 4.8 7 ನಿಮಿಷಗಳು
07 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
2.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೨

7K+ 4.9 12 ನಿಮಿಷಗಳು
17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
3.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೩

7K+ 4.9 9 ನಿಮಿಷಗಳು
23 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
4.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೯

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೧೦

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೧೧

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೧೨

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೧೩

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೧೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೧೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೧೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೧೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೧೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೧೯

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ತೆರೆಯೋ ಮಂಜಿನ ತೆರೆಯ ೨೦

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked