pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಶ್ರೀರಸ್ತು💗ಶುಭಮಸ್ತು💗
ಶ್ರೀರಸ್ತು💗ಶುಭಮಸ್ತು💗

ಶ್ರೀರಸ್ತು💗ಶುಭಮಸ್ತು💗

"ಶ್ರೀ ..ರೆಡಿ ಆದ ಇನ್ನೇನು ಗಂಡಿನವರು ಬರ್ತಾರೆ "ಅಕ್ಕ ಶರಣ್ಯ ಒಳ ಬಂದು ಕೇಳಿದಳು . "ಹುಂ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ವ "ಕೇಳಿದಳು  ..ಶರಣ್ಯ ಅವಳನ್ನ ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿಯವರೆಗೂ ನೋಡಿದಳು ಸಣ್ಣ ಜರಿ ಅಂಚಿನ ಹಸಿರು ರೇಶಿಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ತನ್ನ ...

4.9
(193.4K)
21 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
2533908+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಶ್ರೀರಸ್ತು💗ಶುಭಮಸ್ತು💗

24K+ 4.8 8 ನಿಮಿಷಗಳು
05 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
2.

ಶ್ರೀರಸ್ತು 💗ಶುಭಮಸ್ತು 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -2)

17K+ 4.8 7 ನಿಮಿಷಗಳು
09 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
3.

ಶ್ರೀರಸ್ತು 💗ಶುಭಮಸ್ತು 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -3)

15K+ 4.8 6 ನಿಮಿಷಗಳು
14 ಆಗಸ್ಟ್ 2022
4.

ಶ್ರೀರಸ್ತು 💗ಶುಭಮಸ್ತು 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -4)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಶ್ರೀರಸ್ತು 💗ಶುಭಮಸ್ತು 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -5)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಶ್ರೀರಸ್ತು💗 ಶುಭಮಸ್ತು 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -6)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಶ್ರೀರಸ್ತು 💗ಶುಭಮಸ್ತು 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -7)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಶ್ರೀರಸ್ತು 💗ಶುಭಮಸ್ತು 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -8)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಶ್ರೀರಸ್ತು 💗ಶುಭಮಸ್ತು 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -9)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಶ್ರೀರಸ್ತು💗 ಶುಭಮಸ್ತು 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -10)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಶ್ರೀರಸ್ತು 💗ಶುಭಮಸ್ತು 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -11)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಶ್ರೀರಸ್ತು 💗ಶುಭಮಸ್ತು 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -12)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಶ್ರೀರಸ್ತು 💗ಶುಭಮಸ್ತು 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -13)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಶ್ರೀರಸ್ತು 💗ಶುಭಮಸ್ತು 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -14)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಶ್ರೀರಸ್ತು 💗ಶುಭಮಸ್ತು 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -15)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked