pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...
ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...

ತ್ರಿವೇದ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಎನ್ನುವ ಗಂಟು ಮುಖದ ಗಂಭೀರ ಸ್ವಭಾವದ ಹುಡುಗ ಯಾರ ಸಿಂಧೂರಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗುತ್ತಾನೆ? ಅನರ್ಘ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತ್ರಿವೇದ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ನನ್ನು ತನ್ನ "ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ " ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

4.9
(105.1K)
17 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
1063747+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...

14K+ 4.9 5 ನಿಮಿಷಗಳು
10 ಜೂನ್ 2023
2.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...2

10K+ 4.9 9 ನಿಮಿಷಗಳು
11 ಜೂನ್ 2023
3.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...3

9K+ 4.9 6 ನಿಮಿಷಗಳು
12 ಜೂನ್ 2023
4.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...19

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಸಿಂಧೂರದೊಡೆಯ...20

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked