pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ 💕( ಸಮಗ್ರ)
💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ 💕( ಸಮಗ್ರ)

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ 💕( ಸಮಗ್ರ)

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂಶಮಿಲನ ಮಹೋತ್ಸವ, ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸೇರುವ ತವಕ ಸುಳಿಯುವ ತಂಗಾಳಿಯಲಿ ಹೂಸುಂಗಧಕೆ ಬೆರೆಯುವ ...

4.9
(4.0K)
1 ಗಂಟೆ
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
93670+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞(ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ) - ೦೧💞

8K+ 4.8 3 ನಿಮಿಷಗಳು
07 ಜನವರಿ 2022
2.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞(ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಸುಗೆ) - ೦೨💞

6K+ 4.9 3 ನಿಮಿಷಗಳು
09 ಜನವರಿ 2022
3.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞(ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಟ್) - ೦೩💞

5K+ 4.8 2 ನಿಮಿಷಗಳು
16 ಜನವರಿ 2022
4.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞(ಪತಿಯ ಗೂಡಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ) - ೦೪💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞(ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ) - ೦೫💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞(ಮಧುರಮಿಲನದ ಸಿಹಿ) - ೦೬💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞(ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕು) - ೦೭💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞(ಆಧುನಿಕ ಬದುಕು) - ೦೮💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞(ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾತ್ರಿ) - ೦೯💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞(ಸಂಶಯದ ವಿಷ ಬೀಜ) - ೧೦💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞(ಸಂಶಯದ ಹುತ್ತದ ಸುತ್ತ) - ೧೧💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞(ಸಂಶಯದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ) - ೧೨💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞(ಸಂಶಯದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ) - ೧೩💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞೧೪💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞೧೫💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞೧೬💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞೧೭💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞೧೮💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

💞ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ💞೧೯💞

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked