pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಸಣ್ಣ ಹಾರರ್ ಕಥೆಗಳು
ಸಣ್ಣ ಹಾರರ್ ಕಥೆಗಳು
4.5
(657)
16 ನಿಮಿಷಗಳು
ಓದಿದ ಸಮಯ
19.8K+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೇತ ಪಿಜಿ ಆಯ್ತು ಗೋತ

4K+ 4.5 3 ನಿಮಿಷಗಳು
26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2018
2.

ಬಿಳಗಯ್ಯನ ಮಡ್ಡಿ (ನಿಗೂಢ ಆದರೂ ಸತ್ಯ )

2K+ 4.6 3 ನಿಮಿಷಗಳು
16 ಮಾರ್ಚ್ 2018
3.

ನಿಗೂಢ ಆದರು ಸತ್ಯ

3K+ 4.5 2 ನಿಮಿಷಗಳು
16 ಮಾರ್ಚ್ 2018
4.

ದೆವ್ವ ಬಂತು ದೆವ್ವ

2K+ 4.6 2 ನಿಮಿಷಗಳು
10 ಮಾರ್ಚ್ 2018
5.

ಆ ಒಂದು ದಿನ

4K+ 4.3 4 ನಿಮಿಷಗಳು
18 ಮಾರ್ಚ್ 2018
6.

ನಿಜವಾ ಇಲ್ಲ ಭ್ರಮೇಯಾ?

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ