pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ... 
(ಅರಿಯದ ಬಂಧ )  ಸಮಗ್ರ..
ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ... 
(ಅರಿಯದ ಬಂಧ )  ಸಮಗ್ರ..

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ... (ಅರಿಯದ ಬಂಧ ) ಸಮಗ್ರ..

ಬದುಕನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅವಳು.... ತನ್ನವರನ್ನು ತೊರೆದು ಕಾಣದ ಕಡೆ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವನು... ಇಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ಘಟನೆ ಅಂದು ನಡೆದಿತ್ತು... ಆ ಘಟನೆ ಇಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು....

4.9
(46.2K)
8 గంటలు
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
823525+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ... (ಅರಿಯದ ಬಂಧ )

20K+ 4.8 4 నిమిషాలు
27 సెప్టెంబరు 2020
2.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ... 2 (ಅರಿಯದ ಬಂಧ )

17K+ 4.8 4 నిమిషాలు
02 అక్టోబరు 2020
3.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ... 3 (ಅರಿಯದ ಬಂಧ )

16K+ 4.8 3 నిమిషాలు
04 అక్టోబరు 2020
4.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ... 4 (ಅರಿಯದ ಬಂಧ)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ... 5 ( ಅರಿಯದ ಬಂಧ)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ... 6 (ಅರಿಯದ ಬಂಧ)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ.. 7 (ಅರಿಯದ ಬಂಧ)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ.. 8 (ಅರಿಯದ ಬಂಧ )

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ... 9 ( ಅರಿಯದ ಬಂಧ )

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ... 10 (ಅರಿಯದ ಬಂಧ )

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ (ಅರಿಯದ ಬಂದ).... 11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ.. 12 (ಅರಿಯದ ಬಂಧ )

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ... 13( ಅರಿಯದ ಬಂಧ )

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ.. 14 ( ಅರಿಯದ ಬಂಧ )

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ... 15 (ಅರಿಯದ ಬಂಧ )

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ.... 16 (ಅರಿಯದ ಬಂಧ )

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ... 17( ಅರಿಯದ ಬಂಧ )

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ.... 18( ಅರಿಯದ ಬಂಧ )

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ... 19 ಅರಿಯದ ಬಂಧ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ... 20 ಅರಿಯದ ಬಂಧ

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked