ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ 💖 The journey of Love -1

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ 💖 The journey of Love -1

ಕಾದಂಬರಿಜೀವನಸೂಪರ್ ಸಾಹಿತಿ 5
ಶ್ರೀ ಯದುತಿಲಕ
4.9
1664 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 459 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
8706
1 ಗಂಟೆ
11 ಭಾಗಗಳು
ಇದು ಪ್ರೇಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಭಾಷೆ. ಪ್ರೇಮಕ್ಕೊಂದು ನ್ಯಾಯದ ಗಂಟು , ಆ ಗಂಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬದುಕಿನ ನಂಟು . ಈ ಗಂಟು ನಂಟುಗಳ ಹೊತ್ತ ಹೋರಾಟದ ಉತ್ಸವ ...... ಪ್ರೇಮೊತ್ಸವ.
8706
1 ಗಂಟೆ
ಭಾಗಗಳು
ಇದು ಪ್ರೇಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಭಾಷೆ. ಪ್ರೇಮಕ್ಕೊಂದು ನ್ಯಾಯದ ಗಂಟು , ಆ ಗಂಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬದುಕಿನ ನಂಟು . ಈ ಗಂಟು ನಂಟುಗಳ ಹೊತ್ತ ಹೋರಾಟದ ಉತ್ಸವ ...... ಪ್ರೇಮೊತ್ಸವ.
ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಶೀಘ್ರ ಓದಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೂಪರ್‌ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ - 6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ - 7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ -8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ -9
1 ದಿನ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
10
ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ -10
2 ದಿನಗಳು ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
11
ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ -11
3 ದಿನಗಳು ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ