pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ 💖 The journey of Love -1
ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ 💖 The journey of Love -1

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ 💖 The journey of Love -1

ಇದು ಪ್ರೇಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಭಾಷೆ. ಪ್ರೇಮಕ್ಕೊಂದು ನ್ಯಾಯದ ಗಂಟು , ಆ ಗಂಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬದುಕಿನ ನಂಟು . ಈ ಗಂಟು ನಂಟುಗಳ ಹೊತ್ತ ಹೋರಾಟದ ಉತ್ಸವ ...... ಪ್ರೇಮೊತ್ಸವ.

4.9
(4.1K)
2 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
32642+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ 💖 The journey of Love -1

2K+ 4.9 5 ನಿಮಿಷಗಳು
08 ಮಾರ್ಚ್ 2023
2.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ - 2

2K+ 4.9 6 ನಿಮಿಷಗಳು
10 ಮಾರ್ಚ್ 2023
3.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ - 3

1K+ 4.9 6 ನಿಮಿಷಗಳು
12 ಮಾರ್ಚ್ 2023
4.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ - 4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ - 5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ - 6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ - 7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ -8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ -9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ -10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ -11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ -12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ -13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ -14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ -15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ -16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ -17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಪ್ರೇಮೋತ್ಸವ -18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked