pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ..
ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ..

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ..

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತರ ಸಮಯ.. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರ ಕಿರಣ ಅದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಿತ್ತು. ಆ ಉರಿಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆಯೂ "ಸಮರ್ಥ್ ವೆಡ್ಸ್ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂಬ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕಾಗದ-ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ಫಲಕ ತನ್ನೆಡೆ ಕಣ್ಣುಹಾಯಿಸಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು 'ಅಬ್ಬಾ! ...

4.8
(8.8K)
7 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
205996+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೧

8K+ 4.8 5 ನಿಮಿಷಗಳು
21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021
2.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೨

6K+ 4.8 7 ನಿಮಿಷಗಳು
25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021
3.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೩

6K+ 4.8 5 ನಿಮಿಷಗಳು
26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021
4.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. 5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೯

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೧೦

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೧೧

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೧೨

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೧೩

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೧೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೧೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೧೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೧೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೧೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೧೯

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಪರಿತಪಿಸುವೆ ನಿನಗಾಗಿ.. ೨೦

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked