pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕 (ಸಮಗ್ರ)
💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕 (ಸಮಗ್ರ)

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕 (ಸಮಗ್ರ)

ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್... ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ ನಿತ್ಯಾ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿತ್ತಿದ್ದಲು...   " ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಿದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಓದಿದ್ದರೂ... ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ... ಅಂತ ಟೆನ್ಶನ್ ...

4.8
(20.7K)
8 മണിക്കൂറുകൾ
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
715085+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕....1

16K+ 4.7 4 മിനിറ്റുകൾ
01 ജനുവരി 2021
2.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ 💕...2

13K+ 4.7 6 മിനിറ്റുകൾ
04 ജനുവരി 2021
3.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕...3

11K+ 4.7 6 മിനിറ്റുകൾ
04 ജനുവരി 2021
4.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕...4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ 💕...5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕...6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕....7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕...8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕...9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕...10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕...11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ 💕...12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕...13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕...14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕...15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕...16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕...17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕...18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕....19

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

💕ಒಲವಿನ ಸಿರಿ💕...20

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked