pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು(ಸಮಗ್ರ )
ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು(ಸಮಗ್ರ )

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು(ಸಮಗ್ರ )

"ಕಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿವೆ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳ ಕಂಡರೂ ಕಾಣದಂತೆ ! ದಾರಿಗಳು ಕವಲಾದರೇನು ?ಬಾಳ ಪಥವೊಂದೇ! ಸೇರುವ ಗುರಿಯೊಂದೇ ,ಬದುಕ ಬಣ್ಣವೊಂದೆ ,ಆದರೂ ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಮನಕೆ ರಂಗು ಮೂಡಿಸುವಾಸೆ.... ನೀನೊಲುಮೆಯ ದೀವಿಗೆ ...

4.9
(7.1K)
2 तास
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
147969+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -1

8K+ 4.9 4 मिनिट्स
01 जानेवारी 2022
2.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -2

6K+ 4.9 4 मिनिट्स
21 जानेवारी 2022
3.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -3

6K+ 4.9 4 मिनिट्स
25 जानेवारी 2022
4.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -19

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಒಲವ ಸ್ವರ ಮಿಡಿಯಿತು -20

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked