pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ನೀನಿರದೆ ನನಗೇನಿದೆ

ನೀನಿರದೆ ನನಗೇನಿದೆ

ಜೀವನಪ್ರೀತಿರಹಸ್ಯ
ಕಾವ್ಯ ಸುರೇಶ್
4.9
115390 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 22468 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
2053603
22 ಗಂಟೆಗಳು
198 ಭಾಗಗಳು
ಅಮ್ಮ ವತ್ಸಲಾ..  ಮಗು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದು...ಈವಾಗಲೇ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿದೆ..,ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ತರ ದೂರದ ಊರಲ್ಲಿ ಮಗುನಾ ಸೇರಿಸ್ತಿದಿರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ.. ವತ್ಸಲಾ ಡ್ಯಾಡ್  ಮಗು ...
2053603
22 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಅಮ್ಮ ವತ್ಸಲಾ..  ಮಗು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದು...ಈವಾಗಲೇ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿದೆ..,ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ತರ ದೂರದ ಊರಲ್ಲಿ ಮಗುನಾ ಸೇರಿಸ್ತಿದಿರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ.. ವತ್ಸಲಾ ಡ್ಯಾಡ್  ಮಗು ...
ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಶೀಘ್ರ ಓದಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೂಪರ್‌ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ನೀನಿರದೆ ನನಗೇನಿದೆ -6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ನೀನಿರದೆ ನನಗೇನಿದೆ -7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ನೀನಿರದೆ ನನಗೇನಿದೆ -8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ನೀನಿರದೆ ನನಗೇನಿದೆ -9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ನೀನಿರದೆ ನನಗೇನಿದೆ -10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ನೀನಿರದೆ ನನಗೇನಿದೆ -11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ನೀನಿರದೆ ನನಗೇನಿದೆ -12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ನೀನಿರದೆ ನನಗೇನಿದೆ -13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ನೀನಿರದೆ ನನಗೇನಿದೆ -14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ನೀನಿರದೆ ನನಗೇನಿದೆ -15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ