pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು. 1
ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು. 1

ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು. 1

ನೀ ಸಿಗದೇ ಬಾಳೊಂದು ಬಾಳೇ ಕೃಷ್ಣ   ನಾ ತಾಳಲಾರೆ ಈ ವಿರಹ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಸಿಗದೇ ಬಾಳೊಂದು ಬಾಳೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲವಿಲ್ಲದ ಕೆರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು   ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿ ಬೀಳು ನೀ ಸಿಗದೇ ಉರಿ ಉರಿ ಕಳೆದೆ ಇರುಳ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಿಗಿದಿದೆ ದುಃಖ ಕೊರಳ (ರಚನೆ ...

4.9
(10.4K)
18 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಿದ ಸಮಯ
1.5L+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು.1

3K+ 4.8 4 ನಿಮಿಷಗಳು
12 ಜೂನ್ 2022
2.

ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು 2

2K+ 4.9 4 ನಿಮಿಷಗಳು
13 ಜೂನ್ 2022
3.

ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು 3

2K+ 4.9 4 ನಿಮಿಷಗಳು
15 ಜೂನ್ 2022
4.

ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು 4

1K+ 4.9 4 ನಿಮಿಷಗಳು
16 ಜೂನ್ 2022
5.

ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು 5

1K+ 4.9 4 ನಿಮಿಷಗಳು
17 ಜೂನ್ 2022
6.

ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು 6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು 7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು 8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು 9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು 10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು 11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು 12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು 13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು 14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

ನೀನೇ ಬದುಕು ನೀನೇ ಬೆಳಕು 15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ