pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ನೀನಾದೆ ಬಾಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ  ಭಾಗ-1

ನೀನಾದೆ ಬಾಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಭಾಗ-1

ಕಾದಂಬರಿಮಹಿಳೆಪ್ರೀತಿ
"ಶ್ರೀ" ಮಂಗಳ ಶೆಟ್ಟಿ
4.9
127112 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 24702 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
1661151
13 ಗಂಟೆಗಳು
136 ಭಾಗಗಳು
ನೀನಾದೆ ಬಾಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಿಜವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರಣಗಳು ಸಿಕ್ಕರೂ, ಅವರ ಜೊತೆಗಿರಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ. ನ್ಯೂಸ್ ...
1661151
13 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ನೀನಾದೆ ಬಾಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಿಜವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರಣಗಳು ಸಿಕ್ಕರೂ, ಅವರ ಜೊತೆಗಿರಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ. ನ್ಯೂಸ್ ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ನೀನಾದೆ ಬಾಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಭಾಗ-6
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
7
ನೀನಾದೆ ಬಾಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಭಾಗ-7
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
8
ನೀನಾದೆ ಬಾಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಭಾಗ-8
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
9
ನೀನಾದೆ ಬಾಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಭಾಗ-9
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
10
ನೀನಾದೆ ಬಾಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಭಾಗ-10
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
11
ನೀನಾದೆ ಬಾಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಭಾಗ-11
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
12
ನೀನಾದೆ ಬಾಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಭಾಗ-12
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
13
ನೀನಾದೆ ಬಾಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಭಾಗ 13
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
14
ನೀನಾದೆ ಬಾಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಭಾಗ 14
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
15
ನೀನಾದೆ ಬಾಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಭಾಗ 15
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ