pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ .... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ 👫
ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ .... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ 👫

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ .... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ 👫

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೋಹನ. ಅಂದು ಮೋಹನನ ಮದುವೆ ನಿಹಾರಿಕಳೋಂದಿಗೆ. ಮೋಹನ ವೆಡ್ಸ ನಿಹಾರಿಕ. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದವರು ಮೋಹನನ ಮನೆಯವರು ರಾವ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ...

4.7
(5.0K)
1 ಗಂಟೆ
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
291696+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ .... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ 👫

8K+ 4.7 1 ನಿಮಿಷ
12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2020
2.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ.... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ -2👫

6K+ 4.7 2 ನಿಮಿಷಗಳು
14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2020
3.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ.... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ--3👫

6K+ 4.7 1 ನಿಮಿಷ
16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2020
4.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ.... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ -4 👫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ .... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ-5 👫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ-6 👫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ-7 👫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ -8 👫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ.... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ -9 👫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ ... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ 👫 -10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ 👫 -10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ .... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ 👫 - 11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ 👫 -12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ ... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ 👫-13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ 👫-14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ.... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ 👫-15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ 👫 -16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ.... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ 👫 -17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ.... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ👫 -18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ನಮ್ಮೂರ ಯುವರಾಣಿ... ಕಲ್ಯಾಣವಂತೆ 👫-19

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked