pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಮೂರು! ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಆರಂಭ!
ಮೂರು! ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಆರಂಭ!

ಮೂರು! ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಆರಂಭ!

4.5
(1.1K)
1 ಗಂಟೆ
ಓದಿದ ಸಮಯ
57.6K+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಮೂರು! ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಆರಂಭ! (ಭಾಗ - 1)

6K+ 4.2 5 ನಿಮಿಷಗಳು
06 ಮಾರ್ಚ್ 2018
2.

ಮೂರು! ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಆರಂಭ! (ಭಾಗ - 2)

5K+ 4.4 5 ನಿಮಿಷಗಳು
11 ಮಾರ್ಚ್ 2017
3.

ಮೂರು! ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಆರಂಭ! (ಭಾಗ - 3)

6K+ 4.4 5 ನಿಮಿಷಗಳು
15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017
4.

ಮೂರು! ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಆರಂಭ! (ಭಾಗ - 4)

4K+ 4.6 9 ನಿಮಿಷಗಳು
13 ಆಗಸ್ಟ್ 2017
5.

ಮೂರು! ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಆರಂಭ! (ಭಾಗ - 5)

4K+ 4.6 6 ನಿಮಿಷಗಳು
16 ಮಾರ್ಚ್ 2017
6.

ಮೂರು! ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಆರಂಭ! (ಭಾಗ - 6)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

ಮೂರು! ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಆರಂಭ! (ಭಾಗ - 7)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

ಮೂರು! ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಆರಂಭ! (ಭಾಗ - 8)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

ಮೂರು! ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಆರಂಭ! (ಭಾಗ - 9)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

ಮೂರು! ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಆರಂಭ! (ಭಾಗ - 10)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

ಮೂರು! ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಆರಂಭ! (ಭಾಗ - 11)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

ಮೂರು! ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಆರಂಭ! (ಭಾಗ - 12)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

ಮೂರು! ಇದು ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಆರಂಭ! (ಭಾಗ - 13)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ