pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ
ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ

ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ

4.6
(4.2K)
6 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಿದ ಸಮಯ
2.4L+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ -1

18K+ 4.2 3 ನಿಮಿಷಗಳು
05 ಜುಲೈ 2017
2.

ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ ಭಾಗ -2

13K+ 4.3 4 ನಿಮಿಷಗಳು
06 ಜುಲೈ 2017
3.

ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ -3

10K+ 4.4 5 ನಿಮಿಷಗಳು
07 ಜುಲೈ 2017
4.

ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ - 4

8K+ 4.6 6 ನಿಮಿಷಗಳು
08 ಜುಲೈ 2017
5.

ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ - 5

8K+ 4.6 6 ನಿಮಿಷಗಳು
15 ಮೇ 2018
6.

ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ - 6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ -7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ - 8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ - 9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ - 10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ -11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ - 12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ -13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ - 14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿ -15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ