pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಕೃಷ್ಣಸಖಿ
ಕೃಷ್ಣಸಖಿ

ಕೃಷ್ಣಸಖಿ

ಅವಳೊಂದು ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ನಗುವೇ ಅವಳೊಡವೇ... ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಬಂದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ... ಬಂಗಾರದ ಪಂಜರಾದೋಳು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ನಗು ಮಾಸಿಲ್ಲ... ಪುತ್ತಳಿಯ ಈ ಗೊಂಬೆಗೂ ಆಸೆಗಳಿವೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳುವ ...

4.9
(3.6K)
5 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
43650+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಕೃಷ್ಣಸಖಿ..ಮುನ್ನುಡಿ

2K+ 4.9 1 ನಿಮಿಷ
04 ನವೆಂಬರ್ 2023
2.

ಕೃಷ್ಣಸಖಿ...1

1K+ 4.9 4 ನಿಮಿಷಗಳು
07 ನವೆಂಬರ್ 2023
3.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ...2

1K+ 4.9 3 ನಿಮಿಷಗಳು
09 ನವೆಂಬರ್ 2023
4.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ..4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ..5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ...6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ..7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ...8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ...9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ..10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ...11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ..12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ..13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ..14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ..15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ..16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ..17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ..18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ..19

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಕೃಷ್ಣ ಸಖಿ..20

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked