pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ♥️ (ಸಮಗ್ರ )
ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ♥️ (ಸಮಗ್ರ )

ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ♥️ (ಸಮಗ್ರ )

ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ ಉರ್ಫ್ ಕ್ರಿಶ್.. ಸರಳತೆಯ ಮೂರ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮೂಗುತಿ ಸುಂದರಿ ರಾಧಿಕಾ.. ಪ್ರಪಂಚದ ಕೊನೆ ಗಂಡಾದ್ರು ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಬೇಡ ಎಂದ ರಾಧಿಕಾ.. ನೀನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ.. ...

4.8
(29.3K)
6 ঘণ্টা
ಓದಿದ ಸಮಯ
6.5L+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ (ಅಧ್ಯಾಯ -1)

20K+ 4.7 7 মিনিট
01 অক্টোবর 2020
2.

ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ ♥️ (ಅಧ್ಯಾಯ -2)

15K+ 4.8 8 মিনিট
09 অক্টোবর 2020
3.

ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ ♥️ (ಅಧ್ಯಾಯ -3)

13K+ 4.8 7 মিনিট
16 অক্টোবর 2020
4.

ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ ♥️ (ಅಧ್ಯಾಯ -4)

13K+ 4.8 5 মিনিট
23 অক্টোবর 2020
5.

ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ (ಅಧ್ಯಾಯ -5)

15K+ 4.8 5 মিনিট
30 অক্টোবর 2020
6.

ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ ♥️ (ಅಧ್ಯಾಯ -6)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ ♥️ (ಅಧ್ಯಾಯ -7)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ ♥️ (ಅಧ್ಯಾಯ -8)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ ♥️ (ಅಧ್ಯಾಯ -9)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ ♥️ (ಅಧ್ಯಾಯ -10)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ ♥️ (ಅಧ್ಯಾಯ -11)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ ♥️ (ಅಧ್ಯಾಯ -12)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ ♥️ (ಅಧ್ಯಾಯ -13)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ ♥️ (ಅಧ್ಯಾಯ -14)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

ಕೃಷ್ಣನ ಮನದರಸಿ ರಾಧೆ ♥️ (ಅಧ್ಯಾಯ -15)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ