ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು....1

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು....1

ಮಹಿಳೆರಹಸ್ಯಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್
ವೀಣಾ ವಿನಾಯಕ
4.9
1270 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 361 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
7623
1 ಗಂಟೆ
20 ಭಾಗಗಳು
ಸಿಂಹ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರದು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗಾಯ( ಹುಣ್ಣು ) ಆದರೆ ಸಾಕು. ದಿನಾ ಅದನ್ನೇ ಕೆರೆದೂ ಕೆರೆದೂ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ,ಕೀವಾಗಿ, ಹುಳವಾಗಿ ತಡೆಯಲಾಗದಷ್ಟು ನೋವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಅದರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಹೀರಬಹುದು. ಯಾವುದೋ‌ ಕತೆಯ ...
7623
1 ಗಂಟೆ
ಭಾಗಗಳು
ಸಿಂಹ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರದು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗಾಯ( ಹುಣ್ಣು ) ಆದರೆ ಸಾಕು. ದಿನಾ ಅದನ್ನೇ ಕೆರೆದೂ ಕೆರೆದೂ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ,ಕೀವಾಗಿ, ಹುಳವಾಗಿ ತಡೆಯಲಾಗದಷ್ಟು ನೋವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಅದರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಹೀರಬಹುದು. ಯಾವುದೋ‌ ಕತೆಯ ...
ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಶೀಘ್ರ ಓದಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೂಪರ್‌ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು...6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು ....7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು...8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು...9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು...10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು ....11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು...12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು ....13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು‌...14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು....15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು...16
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ‌ ಕದವ ತೆರೆದು... _17
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು...18
1 ದಿನ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
19
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು...19
3 ದಿನಗಳು ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ
20
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು...20
4 ದಿನಗಳು ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ