pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು....1
ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು....1

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು....1

ಸಿಂಹ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರದು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗಾಯ( ಹುಣ್ಣು ) ಆದರೆ ಸಾಕು. ದಿನಾ ಅದನ್ನೇ ಕೆರೆದೂ ಕೆರೆದೂ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ,ಕೀವಾಗಿ, ಹುಳವಾಗಿ ತಡೆಯಲಾಗದಷ್ಟು ನೋವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಅದರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಹೀರಬಹುದು. ಯಾವುದೋ‌ ಕತೆಯ ...

4.9
(18.1K)
9 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಿದ ಸಮಯ
1.6L+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು....1

2K+ 4.9 4 ನಿಮಿಷಗಳು
27 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023
2.

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು....2

2K+ 4.9 3 ನಿಮಿಷಗಳು
28 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023
3.

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು...3

1K+ 4.9 3 ನಿಮಿಷಗಳು
01 ಮಾರ್ಚ್ 2023
4.

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು ...4

1K+ 4.9 3 ನಿಮಿಷಗಳು
02 ಮಾರ್ಚ್ 2023
5.

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು...5

1K+ 4.9 3 ನಿಮಿಷಗಳು
03 ಮಾರ್ಚ್ 2023
6.

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು...6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು ....7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು...8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು...9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು...10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು ....11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು...12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು ....13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು‌...14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

ಕನಸಿನೊಳಗಿನ ಕದವ ತೆರೆದು....15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ