pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ (ಸಮಗ್ರ)
ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ (ಸಮಗ್ರ)

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ (ಸಮಗ್ರ)

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ ನೀ ಬರುವ ದಾರಿಯ..

4.9
(13.8K)
10 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಿದ ಸಮಯ
2.0L+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ

6K+ 4.7 4 ನಿಮಿಷಗಳು
15 ಜುಲೈ 2022
2.

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ ೨

3K+ 4.8 4 ನಿಮಿಷಗಳು
16 ಜುಲೈ 2022
3.

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ ೩

3K+ 4.8 4 ನಿಮಿಷಗಳು
18 ಜುಲೈ 2022
4.

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ ೪

2K+ 4.8 4 ನಿಮಿಷಗಳು
18 ಜುಲೈ 2022
5.

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ ೫

2K+ 4.8 5 ನಿಮಿಷಗಳು
19 ಜುಲೈ 2022
6.

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ ೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ ೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ ೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ ೯

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ ೧೦

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ ೧೧

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ ೧೨

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ ೧೩

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ ೧೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

ಕಾದಿಹೆನು ಒಲವೆ ೧೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ