pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
💕ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...💕( ಸಮಗ್ರ)
💕ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...💕( ಸಮಗ್ರ)

💕ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...💕( ಸಮಗ್ರ)

ಆಂತರ್ಯ ಳ ಬಾಳಿಗೆ ಜೊತೆಗಾರ ವಿರಾಜ್ ಅಥವಾ ಯುವರಾಜ್ ?????

4.9
(73.5K)
13 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
911867+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...1

24K+ 4.8 8 ನಿಮಿಷಗಳು
13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021
2.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...2

16K+ 4.8 16 ನಿಮಿಷಗಳು
26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021
3.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...3

15K+ 4.8 10 ನಿಮಿಷಗಳು
29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021
4.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...19

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಜೊತೆಗಾರ ಯಾರೋ ಈ ಬಾಳಿಗೆ...20

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked