pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 01❤️
ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 01❤️

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 01❤️

ಮುಂಜಾನೆಯ ನಸುಕಿನಲಿ ನೇಸರನ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಿರಲು, ಗಿಡ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಇಬ್ಬನಿ ಸೂರ್ಯನ ಚುಂಬನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರಲು,  ಗರಿಗೆದರಿ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ನಾದ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರಲು, ಮುಂಜಾನೆಯ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಮೈ ಮನವನ್ನು ...

4.9
(9.7K)
2 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
91994+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 01❤️

4K+ 4.9 5 ನಿಮಿಷಗಳು
01 ಮಾರ್ಚ್ 2022
2.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 2

3K+ 4.9 4 ನಿಮಿಷಗಳು
02 ಮಾರ್ಚ್ 2022
3.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 3❤️

3K+ 4.9 5 ನಿಮಿಷಗಳು
03 ಮಾರ್ಚ್ 2022
4.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 4❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 5❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 6❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 7❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 8❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 9❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 10❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 11❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 12❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 13❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 14❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 15❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 16❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 17❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 18❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 19❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಜೀವನ ಯಾನ ಭಾಗ 20❤️

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked