pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
💔ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ💓
💔ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ💓

💔ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ💓

ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ , ದುಃಖ , ನೋವು, ಅವಮಾನ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ.....  ಆದರೆ  ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಹಿಸಿಯೂ ಇರದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರುತ್ತವೆ....  ಇದು ನಾನು ಕೇಳಿದ ನಿಜಜೀವನದ ಕಥೆ....  ಹೀಗೂ ಉಂಟಾ ಎನಿಸಿದರೂ ಇದು ...

4.6
(887)
59 मिनट
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
33557+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

💔ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ💓

4K+ 4.7 7 मिनट
15 दिसम्बर 2021
2.

💔 ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ 💓

3K+ 4.6 7 मिनट
19 दिसम्बर 2021
3.

💔 ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ 💓

3K+ 4.7 7 मिनट
30 दिसम्बर 2021
4.

💔ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ 💖

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

💔 ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ 💓

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

💔ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ ❤

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

💔 ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ ❤

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

💔 ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ ❤

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

💔 ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ ❤

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

💔ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಮದುವೆ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ ❤

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked