pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ....!! ❤
ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ....!! ❤

ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ....!! ❤

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿರತ್ತೆ. ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ...... ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ...... ಯಾವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೊದಕ್ಕೆ ಸಾದ್ಯ ಇಲ್ಲವೊ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.... ಯಾವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೊದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ...

4.8
(71.6K)
20 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಿದ ಸಮಯ
12.8L+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ❤-1

14K+ 4.7 7 ನಿಮಿಷಗಳು
23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021
2.

ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖೀಯೆ❤-2

11K+ 4.7 6 ನಿಮಿಷಗಳು
24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021
3.

ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ❤- 3

10K+ 4.8 7 ನಿಮಿಷಗಳು
25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021
4.

ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ❤-4

9K+ 4.7 7 ನಿಮಿಷಗಳು
26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021
5.

ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ❤-5

9K+ 4.8 7 ನಿಮಿಷಗಳು
27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021
6.

ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ❤-6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ❤-7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ ❤ -8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ❤-9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ ❤-10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ ❤- 11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ ❤-12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ ❤ -13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ ❤-14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

ಇಷ್ಟ ನೀನು ಸಖಿಯೆ ❤- 15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ