pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
💕ಇಬ್ಬನಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆ ಅರಳಿದ ಹೂವು 💕

💕ಇಬ್ಬನಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆ ಅರಳಿದ ಹೂವು 💕

ಕಾದಂಬರಿಪ್ರೀತಿಕೌಟುಂಬಿಕ
ಪಲ್ಲವಿ ❤️
4.8
5172 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 537 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
299024
3 ಗಂಟೆಗಳು
41 ಭಾಗಗಳು
ಅವಳು ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಸುಂದರಿ ದೇವರಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು .ಬಂದವರ ಹಾಗೆ ಅವಳ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ.ಹಾಲುಬಿಳುಪಿನ ಮುಖ ಬಟ್ಟಲು ಕಣ್ಣುಗಳು. ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದಂತ ಅವಳ ಮೈಮಾಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುವ ಅವಳ ಮುದ್ದದ  ...
299024
3 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಅವಳು ಮುದ್ದು ಮುಖದ ಸುಂದರಿ ದೇವರಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು .ಬಂದವರ ಹಾಗೆ ಅವಳ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯ.ಹಾಲುಬಿಳುಪಿನ ಮುಖ ಬಟ್ಟಲು ಕಣ್ಣುಗಳು. ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದಂತ ಅವಳ ಮೈಮಾಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುವ ಅವಳ ಮುದ್ದದ  ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
❤ಇಬ್ಬನಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆ ಅರಳಿದ ಹೂವು💕
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
7
💕ಇಬ್ಬನಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆ ಅರಳಿದ ಹೂವು ❤
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
8
❤ಇಬ್ಬನಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆ ಅರಳಿದ ಹೂವು 💕
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
9
💞ಇಬ್ಬನಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆ ಅರಳಿದ ಹೂವು💞
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
10
💞ಇಬ್ಬನಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆ ಅರಳಿದ ಹೂವು ❤
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
11
👩‍❤️‍👩ಇಬ್ಬನಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆ ಅರಳಿದ ಹೂವು💑
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
12
💞ಇಬ್ಬನಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆ ಅರಳಿದ ಹೂವು 💞
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
13
💞ಇಬ್ಬನಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆ ಅರಳಿದ ಹೂವು💞
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
14
💞ಇಬ್ಬನಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆ ಅರಳಿದ ಹೂವು 💞
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
15
💓ಇಬ್ಬನಿಯ ಮುತ್ತಿಗೆ ಅರಳಿದ ಹೂವು 💕
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ