pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಹೃದಯವೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ.
ಹೃದಯವೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ.

ಹೃದಯವೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ.

ಸಂಪುಟ….1. ಮದುವೆಯ  ಕಲಾಪಗಳೆಲ್ಲ  ಮುಗಿದು ಶ್ರೀಗೌರೀ ಅತ್ತೇ ಮನೆಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿಂನಂತ ಮಹಾ ನಗರ ಕಂಡವಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಳು. ಆದರೇ ಅವಳಿಗೆ ಎಂದೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶ ...

4.8
(8.0K)
2 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
189795+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಹೃದಯವೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ.

7K+ 4.8 3 ನಿಮಿಷಗಳು
26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
2.

ಸಂಪುಟ…2.

6K+ 4.8 3 ನಿಮಿಷಗಳು
27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
3.

ಸಂಪುಟ…3.

5K+ 4.7 3 ನಿಮಿಷಗಳು
28 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
4.

ಸಂಪುಟ..4.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಸಂಪುಟ…5.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಸಂಪುಟ…..6.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಸಂಪುಟ…..7.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಸಂಪುಟ…..8.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಸಂಪುಟ….9.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಸಂಪುಟ…10.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಸಂಪುಟ…..11.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಸಂಪುಟ…..12.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಸಂಪುಟ……13.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಸಂಪುಟ…14.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಸಂಪುಟ…..15.

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked