pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ
ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ

ಜೀವನ : ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳೋಕು ಬರೆಯೋಕು ಸುಲಭ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಬದುಕಿಗೆ ಕಳಿದುವಾಗಲೇ ತಿಳಿಯೋದು..... ಜೀವನ ಕಷ್ಟ -ಸುಖ  ಸಿಹಿ -ಕಹಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಎರಡು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ... ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯು ಸೋತು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು...... ...

4.8
(25.4K)
19 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
625049+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔 1

12K+ 4.5 6 ನಿಮಿಷಗಳು
08 ಮೇ 2021
2.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔2

8K+ 4.6 6 ನಿಮಿಷಗಳು
09 ಮೇ 2021
3.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔 3

7K+ 4.7 4 ನಿಮಿಷಗಳು
10 ಮೇ 2021
4.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔 4/5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔6.....

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಹೃದಯ ಬಡಿತ 💔10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಹೃದಯ ಬಡಿತ 💔13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಹೃದಯ ಬಡಿತ 💔16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔19

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔20

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಹೃದಯ ಮಿಡಿತ 💔21

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked