pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗
ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗

ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಮಂಡ್ಯ ಗೌಡತಿ ಗೌರಿ ಬಜಾರಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹಂಗಿಸುವ ನಚ್ಚಿಕೇತ್ ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಲೇ ಆಗುವುದ ನಚ್ಚಿ ಜೊತೆ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗

4.9
(123.0K)
18 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
1226908+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗

12K+ 4.9 4 ನಿಮಿಷಗಳು
02 ಮಾರ್ಚ್ 2023
2.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -2)

9K+ 4.9 6 ನಿಮಿಷಗಳು
04 ಮಾರ್ಚ್ 2023
3.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -3)

7K+ 4.9 5 ನಿಮಿಷಗಳು
07 ಮಾರ್ಚ್ 2023
4.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -4)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -5)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -6)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -7)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -8)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -9)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -10)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -11)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -12)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -13)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -14)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -15)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -16)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -17)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -18)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -19)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ 💗(ಅಧ್ಯಾಯ -20)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked