pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ❤️(ಸಮಗ್ರ)

ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ❤️(ಸಮಗ್ರ)

ಕಾದಂಬರಿಪ್ರೀತಿಬಂಧುತ್ವ
ಮೇಘನಾ 🦋 ""ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ" 🦋"
4.7
2157 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 275 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
102919
3 ಗಂಟೆಗಳು
29 ಭಾಗಗಳು
ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು  ಸಮಯ 5: 30 ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುವ ಧಾವಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಕಾತುರತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅತ್ತೆ ಮಾವ  ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ...
102919
3 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು  ಸಮಯ 5: 30 ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುವ ಧಾವಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಕಾತುರತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅತ್ತೆ ಮಾವ  ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾಗ 6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾಗ 7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾಗ 8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾಗ 9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾಗ 10
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾಗ 11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾಗ 12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾಗ 13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾಗ 14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾಗ 15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ