pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ದಿ ವೂಲ್ಫ್ (ಮಾಸ್ಟರ್‌‌‌ಪೀಸ್ 2)
ದಿ ವೂಲ್ಫ್ (ಮಾಸ್ಟರ್‌‌‌ಪೀಸ್ 2)

ದಿ ವೂಲ್ಫ್ (ಮಾಸ್ಟರ್‌‌‌ಪೀಸ್ 2)

ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ಕೊಲೆಗಾರನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ವಿಫಲನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೀಷನರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಐಜಿ ‌ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇಂದ ಆಫಿಶಿಯಲ್ಲಾಗಿ  ವೂಲ್ಫ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದ. (ಅವನು ಅನ್ ಆಫಿಶಿಯಲ್ಲಾಗಿ‌ ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್ ...

4.9
(2.8K)
1 ಗಂಟೆ
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
26798+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ದಿ ವೂಲ್ಫ್ - ಅಧ್ಯಾಯ 1

2K+ 4.9 6 ನಿಮಿಷಗಳು
22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
2.

ದಿ ವೂಲ್ಫ್ - ಅಧ್ಯಾಯ 2

2K+ 4.9 6 ನಿಮಿಷಗಳು
25 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
3.

ದಿ ವೂಲ್ಫ್ - ಅಧ್ಯಾಯ 3

2K+ 4.9 4 ನಿಮಿಷಗಳು
29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022
4.

ದಿ ವೂಲ್ಫ್ - ಅಧ್ಯಾಯ 4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ದಿ ವೂಲ್ಫ್ - ಅಧ್ಯಾಯ 5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ದಿ ವೂಲ್ಫ್ - ಅಧ್ಯಾಯ 6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ದಿ ವೂಲ್ಫ್ - ಅಧ್ಯಾಯ 7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ದಿ ವೂಲ್ಫ್ - ಅಧ್ಯಾಯ 8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ದಿ ವೂಲ್ಫ್ - ಅಧ್ಯಾಯ 9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ದಿ ವೂಲ್ಫ್ - ಅಧ್ಯಾಯ 10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ದಿ ವೂಲ್ಫ್ - ಅಧ್ಯಾಯ 11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked