pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ದಯಮಾಡಿ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನನು..❤️ ( ಸಮಗ್ರ)

ದಯಮಾಡಿ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನನು..❤️ ( ಸಮಗ್ರ)

ಕಾದಂಬರಿಪ್ರೀತಿಕೌಟುಂಬಿಕ
ತೀರ್ಥ ಶಿವು
4.9
50159 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 10174 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
620967
9 ಗಂಟೆಗಳು
45 ಭಾಗಗಳು
"ತಾನೇ ಮೇಲೂ ಎಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೆಯುವ, ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಜರಿಯುವ ಸ್ವರ್ಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಮನ್ನಿಸುವನೆ ದತ್ತು..???❤️❤️
620967
9 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
"ತಾನೇ ಮೇಲೂ ಎಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೆಯುವ, ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಜರಿಯುವ ಸ್ವರ್ಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಮನ್ನಿಸುವನೆ ದತ್ತು..???❤️❤️

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ದಯಮಾಡಿ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನನು...6
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
7
ದಯಮಾಡಿ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನನು...7
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
8
ದಯಮಾಡಿ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನನು...8
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
9
ದಯಮಾಡಿ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನನು...9
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
10
ದಯಮಾಡಿ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನನು...10
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
11
ದಯಮಾಡಿ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನನು...11
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
12
ದಯಮಾಡಿ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನನು...12
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
13
ದಯಮಾಡಿ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನನು...13
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
14
ದಯಮಾಡಿ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನನು...14
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
15
ದಯಮಾಡಿ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನನು...15
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ