pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಚರಿತ್ರಾ
ಚರಿತ್ರಾ

ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧವಾಗುವುದು, ಸಂತಸದಿಂದಿರುವುದು ಯಾವಾಗ? ಯಾರಿಂದ? ರಾಜ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ! ಇದರಿಂದಲೇ ಏನು? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಂಧುತ್ವ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ. ತಾಯಿಯಂತಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ವ್ಯಾಘ್ರಳಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಪರಿವಾರವನ್ನು, ...

4.9
(3.7K)
3 മണിക്കൂറുകൾ
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
42698+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಝರಿ
ಝರಿ
7K ಹಿಂಬಾಲಕರು

Chapters

1.

ಚರಿತ್ರಾ 01

2K+ 4.9 5 മിനിറ്റുകൾ
10 ഡിസംബര്‍ 2019
2.

ಚರಿತ್ರಾ 02

2K+ 4.9 6 മിനിറ്റുകൾ
18 ഡിസംബര്‍ 2019
3.

ಚರಿತ್ರಾ 03

1K+ 4.9 6 മിനിറ്റുകൾ
27 ഡിസംബര്‍ 2019
4.

ಚರಿತ್ರಾ 04

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಚರಿತ್ರಾ 05

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಚರಿತ್ರಾ 06

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಚರಿತ್ರಾ 07

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಚರಿತ್ರಾ 08

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಚರಿತ್ರಾ 09

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಚರಿತ್ರಾ 10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಚರಿತ್ರಾ 11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಚರಿತ್ರಾ 12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಚರಿತ್ರಾ 13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಚರಿತ್ರಾ 14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಚರಿತ್ರಾ 15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಚರಿತ್ರಾ - 16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಚರಿತ್ರಾ - 17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಚರಿತ್ರಾ - 18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಚರಿತ್ರಾ - 19

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಚರಿತ್ರಾ - 20

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked