pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಛಲವೋ🔥ಒಲವೋ❤️-1
ಛಲವೋ🔥ಒಲವೋ❤️-1

ಛಲವೋ🔥ಒಲವೋ❤️-1

"ಸರ್ ಸತ್ಯವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಅಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ನನ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕ್ ಇಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್"  ಎಂದು ಅದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೆ  ಗದ್ಗದಿತವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ...

4.9
(22.3K)
7 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
289230+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಛಲವೋ..ಒಲವೋ-1

14K+ 4.9 7 ನಿಮಿಷಗಳು
11 ಆಗಸ್ಟ್ 2021
2.

ಛಲವೋ..ಒಲವೋ- 2

10K+ 4.9 7 ನಿಮಿಷಗಳು
06 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021
3.

ಛಲವೋ..ಒಲವೋ-3

9K+ 4.9 4 ನಿಮಿಷಗಳು
27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021
4.

ಛಲವೋ..ಒಲವೋ-4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಛಲವೋ..ಒಲವೋ-5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಛಲವೋ..ಒಲವೋ-6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಛಲವೋ.. ಒಲವೋ-7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಛಲವೋ..ಒಲವೋ-8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಛಲವೋ..ಒಲವೋ-9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಛಲವೋ..ಒಲವೋ-10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಛಲವೋ..ಒಲವೋ-11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಛಲವೋ..ಒಲವೋ-12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಛಲವೋ.. ಒಲವೋ-13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಛಲವೋ.. ಒಲವೋ-14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಛಲವೋ.. ಒಲವೋ-15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಛಲವೋ.. ಒಲವೋ-16

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಛಲವೋ..ಒಲವೋ-17

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಛಲವೋ.. ಒಲವೋ-18

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಛಲವೋ.. ಒಲವೋ-19

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಛಲವೋ..ಒಲವೋ-20

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked