pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ.. (ಸಮಗ್ರ)
ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ.. (ಸಮಗ್ರ)

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ.. (ಸಮಗ್ರ)

ಮುಂಜಾನೆಯ ನಸುಕಿನ ವಾತಾವರಣ.. ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ಸೂರ್ಯನ ಹೊನ್ನ ಕಿರಣ ಆಗಷ್ಟೇ ಭುವಿಗೆ ತಾಕುವ ಸಮಯ.. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಏಕೈಕ, ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸೋಗು ಹೊದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆಯುಳ್ಳ ಕಂಬಗಳ ಮನೆ.. ಮನೆಯೇನೋ ಅಧುನಿಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಿತ್ತು.. ...

4.8
(3.3K)
1 ಗಂಟೆ
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
81501+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ.. ೧

7K+ 4.8 6 ನಿಮಿಷಗಳು
18 ಮೇ 2021
2.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ.. ೨

6K+ 4.8 4 ನಿಮಿಷಗಳು
19 ಮೇ 2021
3.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ.. ೩

5K+ 4.8 6 ನಿಮಿಷಗಳು
20 ಮೇ 2021
4.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ.. ೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ.. ೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ.. ೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ.. ೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ..೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ..೯

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ..೧೦

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ..೧೧

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ..೧೨

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ..೧೩

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ..೧೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ..೧೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ..೧೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಬೆಳಕಾಯ್ತು ಬದುಕು ನಿನ್ನಿಂದ..೧೭ (ಮುಕ್ತಾಯ)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked