pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨
ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨

ಸ್ವಾತಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ. ಆಶ್ವಾಸ್ ಹದಿನೆಂಟರ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗ, ಸ್ವಾತಿಗೆ ವರ್ಷಗಳು ಸರಿದು ಹೋದದ್ದು ಕ್ಷಣಗಳಂತೆ ...

4.9
(5.8K)
5 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಿದ ಸಮಯ
66.8K+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧

2K+ 4.8 5 ನಿಮಿಷಗಳು
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022
2.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೨

1K+ 4.9 5 ನಿಮಿಷಗಳು
20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022
3.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೩

1K+ 4.9 5 ನಿಮಿಷಗಳು
22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022
4.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೪

1K+ 4.9 5 ನಿಮಿಷಗಳು
09 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022
5.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೫

1K+ 4.9 3 ನಿಮಿಷಗಳು
13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022
6.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೯

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧೦

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧೧

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧೨

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧೩

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ