pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨
ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨

ಸ್ವಾತಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿ. ಆಶ್ವಾಸ್ ಹದಿನೆಂಟರ ಹರೆಯದ ಹುಡುಗ, ಸ್ವಾತಿಗೆ ವರ್ಷಗಳು ಸರಿದು ಹೋದದ್ದು ಕ್ಷಣಗಳಂತೆ ...

4.9
(5.9K)
5 घंटे
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
74765+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧

2K+ 4.8 5 मिनट
17 सितम्बर 2022
2.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೨

1K+ 4.9 5 मिनट
20 सितम्बर 2022
3.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೩

2K+ 4.9 5 मिनट
22 सितम्बर 2022
4.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೯

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧೦

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧೧

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧೨

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧೩

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
16.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
17.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
18.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨- ೧೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
19.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೧೯

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
20.

ಬಂಧವಲ್ಲದ ಬಂಧ ೨-೨೦

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked