pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
"ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ ".

"ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ ".

ಕಾದಂಬರಿಜೀವನಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್
Hitha "Hithyshi."
4.8
1312 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 335 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
24813
3 ಗಂಟೆಗಳು
56 ಭಾಗಗಳು
ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ , ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೇ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಪಾಲಿಸುವವನು ಅವನಾದರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಬೆಳೆಸಿ ಸಲಹುತ್ತಿರುವ ಅವಳು ಕಷ್ಟ ಜೀವಿ.. ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರಪುತ್ರನಾದರೆ, ...
24813
3 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ , ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೇ ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಪಾಲಿಸುವವನು ಅವನಾದರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಬೆಳೆಸಿ ಸಲಹುತ್ತಿರುವ ಅವಳು ಕಷ್ಟ ಜೀವಿ.. ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರಪುತ್ರನಾದರೆ, ...
ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಶೀಘ್ರ ಓದಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೂಪರ್‌ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಅಧ್ಯಾಯ

6
"ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ " -5
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ -,6
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ -7
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ -8
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ - 9
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ -11
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ -12
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ - 13
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ -14
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
ಬದುಕು ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ -15
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ