pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ
ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ

ಕೌಟುಂಬಿಕ

ಆತ್ಮೀಯಳ ಆತ್ಮೀಯಗೆ ಸೋಲುವುದಾ ಅವನ ಮನ...ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಧಿಸುವಳಾ ಅವಳ ಗುರಿ....

4.8
(216.3K)
20 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
4666497+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ....ಮುನ್ನುಡಿ

68K+ 4.6 1 ನಿಮಿಷ
22 ಮೇ 2020
2.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 1

54K+ 4.6 5 ನಿಮಿಷಗಳು
24 ಮೇ 2020
3.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 2

41K+ 4.6 4 ನಿಮಿಷಗಳು
25 ಮೇ 2020
4.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 3

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 4

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 5

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಬದುಕು ನಿನಗಾಗಿ 14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked