pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಅವಳೊಂದಿಗೆ

ಅವಳೊಂದಿಗೆ

ಪ್ರೀತಿ
PH Bharani "ಪ್ರ‌ಹೆಭ"
4.9
11108 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 932 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
325990
6 ಗಂಟೆಗಳು
57 ಭಾಗಗಳು
ಮುಗಿದ ಒಲವಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀ ಜೀವವಾಗಿಹೆ, ಕೇಳದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಬೇಡ ಈ ಬಾಳಲಿ, ಜೊತೆ ಇರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ. -ಕ್ಷಮಾ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕನಸ ಕೂಡಿಟ್ಟಿರುವೆ ನಾ ನಿನಗಾಗಿ. ಉಳಿದು ಹೋದ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ...
325990
6 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ಮುಗಿದ ಒಲವಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀ ಜೀವವಾಗಿಹೆ, ಕೇಳದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಬೇಡ ಈ ಬಾಳಲಿ, ಜೊತೆ ಇರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ. -ಕ್ಷಮಾ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕನಸ ಕೂಡಿಟ್ಟಿರುವೆ ನಾ ನಿನಗಾಗಿ. ಉಳಿದು ಹೋದ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಅವಳೊಂದಿಗೆ 6
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
7
ಅವಳೊಂದಿಗೆ 7
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
8
ಅವಳೊಂದಿಗೆ 8
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
9
ಅವಳೊಂದಿಗೆ 9
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
10
ಅವಳೊಂದಿಗೆ 10
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
11
ಅವಳೊಂದಿಗೆ 11
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
12
ಅವಳೊಂದಿಗೆ 12
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
13
ಅವಳೊಂದಿಗೆ 13
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
14
ಅವಳೊಂದಿಗೆ 14
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
15
ಅವಳೊಂದಿಗೆ 15
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ