pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಅಂತರ್ಪಟ  (ಸಮಗ್ರ)
ಅಂತರ್ಪಟ  (ಸಮಗ್ರ)

ಅಂತರ್ಪಟ (ಸಮಗ್ರ)

ಕೌಟುಂಬಿಕ

ಪ್ರೀತಿ

ಸೇಡಿನ ಝರಿಯವಳು... ಅಗ್ನಿಯ ತೊರೆಯವನು... ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರುವರೆ ಅನುರಾಗದ ಶರಧಿಯಲ್ಲಿ...?

4.8
(1.9L)
14 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಿದ ಸಮಯ
33.2L+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಅಂತರ್ಪಟ 1

49K+ 4.7 7 ನಿಮಿಷಗಳು
05 ನವೆಂಬರ್ 2020
2.

ಅಂತರ್ಪಟ 2

37K+ 4.8 6 ನಿಮಿಷಗಳು
07 ನವೆಂಬರ್ 2020
3.

ಅಂತರ್ಪಟ 3

33K+ 4.8 7 ನಿಮಿಷಗಳು
10 ನವೆಂಬರ್ 2020
4.

ಅಂತರ್ಪಟ 4

32K+ 4.8 5 ನಿಮಿಷಗಳು
14 ನವೆಂಬರ್ 2020
5.

ಅಂತರ್ಪಟ 5

35K+ 4.7 5 ನಿಮಿಷಗಳು
17 ನವೆಂಬರ್ 2020
6.

ಅಂತರ್ಪಟ 6

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

ಅಂತರ್ಪಟ 7

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

ಅಂತರ್ಪಟ 8

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

ಅಂತರ್ಪಟ 9

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

ಅಂತರ್ಪಟ 10

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

ಅಂತರ್ಪಟ 11

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

ಅಂತರ್ಪಟ 12

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

ಅಂತರ್ಪಟ 13

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

ಅಂತರ್ಪಟ 14

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

ಅಂತರ್ಪಟ 15

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ