pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಾಂತರ...

ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಾಂತರ...

ಜೀವನಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ
ತೀರ್ಥ ಶಿವು
4.9
89149 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 20692 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
727446
16 ಗಂಟೆಗಳು
115 ಭಾಗಗಳು
ನಿವೇದನ, ನಿರಂಜನ್, ಸೌಜನ್ಯ , ಸೌರಭ್ ರ ನಡುವಿನ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಗಳ ತೊಳಲಾಟ!! ಯಾರ್ಯಾರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ? ಎಲ್ಲರ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.
727446
16 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ನಿವೇದನ, ನಿರಂಜನ್, ಸೌಜನ್ಯ , ಸೌರಭ್ ರ ನಡುವಿನ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಗಳ ತೊಳಲಾಟ!! ಯಾರ್ಯಾರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ? ಎಲ್ಲರ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಾಯ

6
ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಾಂತರ...6
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
7
ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಾಂತರ...7
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
8
ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಾಂತರ...8
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
9
ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಾಂತರ...9
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
10
ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಾಂತರ... 10
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
11
ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಾಂತರ...11
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
12
ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಾಂತರ...12
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
13
ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಾಂತರ...13
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
14
ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಾಂತರ...14
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ
15
ಅಂತರಂಗದ ಭಾವಾಂತರ...15
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ