pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
Pratilipi Logo
ಅಭಿಸಾರಿಕೆ
ಅಭಿಸಾರಿಕೆ

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ

ಅವನೊಂದು ಕೌತುಕಗುಚ್ಛ. ಈಕೆ ಅವನ ಅನ್ವೇಷಕಿ. ಹುಡುಕಾಟದ ಪಥದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನ ಮಂಥನದ ಕಡೆಗೋಲು ಆಡಿಸಿದಾತನೆಡೆ ಉಳಿಯುವ ಭಾವ? ಒಲವೋ, ಮರುಳೋ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೋ.... ಆದರೆ ಇವಳವನ ಅಭಿಸಾರಿಕೆ!

4.9
(1.1K)
1 तास
ಓದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ
14678+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
library ಗ್ರಂಥಾಲಯ
download ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ - ೧

1K+ 4.9 5 मिनिट्स
08 मे 2022
2.

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ - ೨

1K+ 5 6 मिनिट्स
13 मे 2022
3.

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ - ೩

963 5 4 मिनिट्स
18 मे 2022
4.

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ - ೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
5.

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ - ೫

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
6.

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ - ೬

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
7.

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ - ೭

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
8.

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ - ೮

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
9.

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ - ೯

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
10.

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ - ೧೦

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
11.

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ - ೧೧

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
12.

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ - ೧೨

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
13.

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ - ೧೩

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
14.

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ - ೧೪

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked
15.

ಅಭಿಸಾರಿಕೆ - ೧೫ (ಸಂಪೂರ್ಣ)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
locked