ಹೋಮ್
ವಿಭಾಗಗಳು ಬರೆಯಿರಿ
💕 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 💕

💕 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 💕

ಕಾದಂಬರಿಪ್ರೀತಿಕೌಟುಂಬಿಕ
ಹೇಮಾ ಮಹೇಶ್ 🌼🌱🌼
4.9
6179 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ & 1996 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
117802
8 ಗಂಟೆಗಳು
48 ಭಾಗಗಳು
ನೇಸರನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂರಮೆಗೆ ಬೀಳುತಿರಲು, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗಾನ ಕೇಳುತಿರಲು, ಕೋಳಿಯು ಬೆಳಗಾಯಿತು ಏಳು ಎಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ಇನ್ನು ಏಳದ ಮಗಳನ್ನು  " ಚಿಟ್ಟೆ ಎದ್ದೇಳು ಘಂಟೆ 8 ಆದ್ರೂ ಎದ್ದಿಲ್ಲ ನೀನೂ,  ಸೂರ್ಯ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸುಡು ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಿದೆ ಹೊರಗೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಏಳದೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದು ರಜಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿನಗೆ ಬೇಗ ಏಳೋ ಮನ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ, ಏಳು ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಗತಿ ಇವರಮ್ಮ ಏನು ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನೆ ಬಯೋದು, ಏಳು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಾ ಚಿಟ್ಟೆ " ಎಂದು ತನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳಿಗೆ ...
117802
8 ಗಂಟೆಗಳು
ಭಾಗಗಳು
ನೇಸರನ ಕಿರಣಗಳು ಭೂರಮೆಗೆ ಬೀಳುತಿರಲು, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗಾನ ಕೇಳುತಿರಲು, ಕೋಳಿಯು ಬೆಳಗಾಯಿತು ಏಳು ಎಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರಲು, ಇನ್ನು ಏಳದ ಮಗಳನ್ನು  " ಚಿಟ್ಟೆ ಎದ್ದೇಳು ಘಂಟೆ 8 ಆದ್ರೂ ಎದ್ದಿಲ್ಲ ನೀನೂ,  ಸೂರ್ಯ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸುಡು ಸುಡು ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಿದೆ ಹೊರಗೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಏಳದೆ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದು ರಜಾ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿನಗೆ ಬೇಗ ಏಳೋ ಮನ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ, ಏಳು ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಗತಿ ಇವರಮ್ಮ ಏನು ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನೆ ಬಯೋದು, ಏಳು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಾ ಚಿಟ್ಟೆ " ಎಂದು ತನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳಿಗೆ ...

ಅಧ್ಯಾಯ

6
💕 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 6 💕
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7
💕 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 7 💕
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8
💕 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 8 💕
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9
💕 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 9 💕
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10
💕 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 10 💕
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11
💞 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 11 💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 12💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 13💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 14💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15
💞 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 15💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 16💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 17💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18
💞 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 18💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19
💞 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 19💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 20💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 21💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 22💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 23💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24
💞 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 24💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25
💞 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 25💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 26💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 27💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 28💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 29💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 30💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 31💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 32💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 33💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 34 💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 35💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36
💞 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 36💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 37💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38
💞 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 38💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 39💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 40💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 41💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 42💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 43💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 44💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45
💞ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 45💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46
💞 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 46💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47
💞 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 47💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48
💞 ನನ್ನೆದೆಯ ಉಸಿರ ಜೀವ ನೀನು 48💞
ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ