pratilipi-logo ಪ್ರತಿಲಿಪಿ
ಕನ್ನಡ
ಊರ್ಮಿಯ ❤️ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಊರ್ಮಿಯ ❤️ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಊರ್ಮಿಯ ❤️ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಅಹಂಕಾರ ದುಡ್ಡಿನ ಮದ ತಲೆಗೇರಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಊರ್ಮಿಯ ಅಹಂಕಾರ ಮುರಿದು ದುಡ್ಡಿನ ಮದ ಇಳಿಸಿ ಅವಳ ಒಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ಅವಳ ಇನಿಯ ಆಗುವನೆ ಊರ್ಮಿಯ ♥️ಲಕ್ಷ್ಮಣ.

4.9
(43.9K)
7 ಗಂಟೆಗಳು
ಓದಿದ ಸಮಯ
6.1L+
ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Chapters

1.

ಊರ್ಮಿಯ ❤️ಲಕ್ಷ್ಮಣ

10K+ 4.8 6 ನಿಮಿಷಗಳು
12 ಮೇ 2022
2.

ಊರ್ಮಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ♥️(ಅಧ್ಯಾಯ -2)

9K+ 4.8 6 ನಿಮಿಷಗಳು
18 ಮೇ 2022
3.

ಊರ್ಮಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ♥️(ಅಧ್ಯಾಯ -3)

8K+ 4.8 4 ನಿಮಿಷಗಳು
24 ಮೇ 2022
4.

ಊರ್ಮಿಯ♥️ ಲಕ್ಷ್ಮಣ (ಅಧ್ಯಾಯ -4)

8K+ 4.9 5 ನಿಮಿಷಗಳು
25 ಮೇ 2022
5.

ಊರ್ಮಿಯ ♥️ಲಕ್ಷ್ಮಣ (ಅಧ್ಯಾಯ -5)

9K+ 4.9 6 ನಿಮಿಷಗಳು
26 ಮೇ 2022
6.

ಊರ್ಮಿಯ ♥️ಲಕ್ಷ್ಮಣ (ಅಧ್ಯಾಯ -6)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7.

ಊರ್ಮಿಯ♥️ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, (ಅಧ್ಯಾಯ -7)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8.

ಊರ್ಮಿಯ♥️ ಲಕ್ಷ್ಮಣ (ಅಧ್ಯಾಯ -8)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9.

ಊರ್ಮಿಯ ♥️ಲಕ್ಷ್ಮಣ (ಅಧ್ಯಾಯ -9)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10.

ಊರ್ಮಿಯ ♥️ಲಕ್ಷ್ಮಣ (ಅಧ್ಯಾಯ -10)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11.

ಊರ್ಮಿಯ ♥️ಲಕ್ಷ್ಮಣ (ಅಧ್ಯಾಯ -11)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12.

ಊರ್ಮಿಯ♥️ ಲಕ್ಷ್ಮಣ(ಅಧ್ಯಾಯ -12)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13.

ಊರ್ಮಿಯ ♥️ಲಕ್ಷ್ಮಣ (ಅಧ್ಯಾಯ -13)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14.

ಊರ್ಮಿಯ ♥️ಲಕ್ಷ್ಮಣ (ಅಧ್ಯಾಯ 14)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15.

ಊರ್ಮಿಯ♥️ ಲಕ್ಷ್ಮಣ (ಅಧ್ಯಾಯ -15)

ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರತಿಲಿಪಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ